Կայքի քաղաքականություն և օգտագործման պայմաններ

Մեր կայքը https://casino-armenia.com/ իրականացնում է բացառապես տեղեկատվական ծառայություններ և հանդիսանում է տեղեկատվական և վերլուծական ինտերնետային ռեսուրս: Կայքն ունի ստանդարտ WEB տարբերակ և բջջային տարբերակ: Այս ռեսուրսները տրամադրում են միանման տեղեկատվական արտադրանք, սակայն կարող են տարբերվել ֆունկցիոնալությամբ և տեսողական դիզայնով: Երրորդ կողմերին մատուցվող ծառայությունների ցանկը բնորոշ է և կարող է լրացնել միմյանց:

Կայքի օգտագործման պայմանները օգտվողներին բացահայտում են ծառայությունների մատուցման կարգը, ինչպես նաև կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը դիտելու կարգը:

Օգտվելով մեր կայքից՝ դուք ընդունում եք, որ ընդունում եք սույնով սահմանված բոլոր պայմաններն ու պայմանները և համաձայնում եք պարտավորված լինել դրանցով: Հակառակ դեպքում, դուք չեք կարող օգտագործել այս կայքը:

Կայքի գաղտնիության քաղաքականությունը հիմնված է նաև այստեղ շարադրված պայմանների վրա, որոնց համաձայն մենք հավաքում և մշակում ենք օգտատերերի բոլոր անձնական տվյալները, որոնք ստացվում են ձեզանից և ուրիշներից:

Կայքի փոփոխություններ

Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած պահի փոփոխություններ կատարել կայքի աշխատանքի, արտաքին դիզայնի, ինչպես նաև այն տեղեկատվության բովանդակության մեջ, որը տեղադրված է կամ կտեղադրվի ապագայում: Կայքի թարմացումը կարող է իրականացվել ադմինիստրացիայի որոշմամբ, ինչպես նաև դրա տեղադրման և օգտագործման կանոններով նախատեսված դեպքերում: Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը (բովանդակությունը) կարող է ունենալ հնացած տեղեկատվություն, որի հեռացումն ու փոփոխումը մեզ համար պարտադիր չէ։

Այս կայքում տեղադրված ցանկացած տեղեկություն միայն տեղեկատվական նպատակներով է, կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում դրա բովանդակության հնարավոր սխալների կամ անճշտությունների համար:

Կայքի մուտք

Կայքի տեղեկատվության հասանելիությունը և դրա օգտագործումը տրամադրվում է անվճար: Կայք մուտք գործելու ժամանակը կարող է սահմանափակվել կամ դադարեցվել մեր ադմինիստրացիայի որոշմամբ, հետևաբար դրա օգտագործումը սահմանվում է որպես ժամանակավոր:

Տեղադրված տեղեկատվության կամ բովանդակության տեխնիկական հասանելիությունը միշտ չէ, որ հասանելի կլինի կամ կաշխատի առանց սխալների: Տեղեկատվության և կայքի հասանելիության կասեցումը, մերժումը կամ դադարեցումը կարող է իրականացվել առանց որևէ նախազգուշացման: Ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի համար, եթե դա իրականացվի ցանկացած ժամանակ:

Տեղեկություն

Կայքում տեղադրված բովանդակությունը և տեղեկատվությունը պարտադիր գործառույթ չեն կատարում և չպետք է օգտագործվեն առաջարկությունների կամ այլ առաջարկությունների համար, որոնք պետք է դիտարկվեն որպես ձեր կամ այլոց կողմից կատարվող պատվեր: Կայքի ադմինիստրացիան միջոցներ է ձեռնարկում բոլոր տեղադրված բովանդակությունը թարմացնելու ուղղությամբ, սակայն դա չի արվի անհրաժեշտ և պլանավորված օրինաչափությամբ։ Այս կապակցությամբ մեր կայքը չի կարող երաշխավորել, որ տեղադրված տեղեկատվությունը երաշխավորված է ճշգրիտ կամ ժամանակին:

Պատասխանատվություն և սահմանափակումներ

Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրի իր օգտատերերի համար այն վնասների կամ կորուստների համար, որոնք առաջացել են դրա հետևանքով կամ դրա ընթացքում՝

օգտագործել կամ չօգտագործել այս կայքը;

դրա վրա տեղադրված բովանդակության կամ տեղեկատվության օգտագործումը.

այն դեպքում, երբ տեղեկատվությունը ձեզ համար օգտագործվել է որպես բիզնես կամ բիզնես օգտագործում, ինչը կարող է հանգեցնել.

  • եկամտի ամբողջական կամ ժամանակավոր կորուստ կամ դրա մի մասը.
  • ձեր բիզնեսի դադարեցում;
  • գործարար կապերի կամ հեղինակության կորուստ;
  • և այլ գրավային վնասներ կամ ոչ բիզնես վնասներ:

Եթե ​​դուք պարզապես հասարակ օգտվող եք, հիշեք, որ կայքում ներկայացված ցանկացած տեղեկություն նախատեսված է բացառապես ձեր սեփական օգտագործման համար՝ առանց այն տարածելու իրավունքի՝ դրա բովանդակությունից շահույթ ստանալու համար: Օգտագործողը ստանձնում է պարտավորություն պահպանել այս կայքը առևտրային նպատակներով չօգտագործելու կանոնը:

Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում այլ կայքերի և ինտերնետային ռեսուրսների բովանդակության համար, որոնք տեխնիկական կամ այլ կապի մեջ են այս կայքի հետ: Ցանկացած հղում և բողոքարկում տեղեկատվություն չէ, որը կարող է մեկնաբանվել որպես կապակցված վեբ ռեսուրսների հաստատում:

Վիրուսներ

Չկա երաշխիք, որ կայքից օգտվելիս օգտատերերի սարքերը պաշտպանված կլինեն տեխնիկական և ծրագրային սպառնալիքներից, ներառյալ վրիպակներից կամ վիրուսներից:

Օգտագործողները պարտավոր են ինքնուրույն կատարել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները՝ կապված իրենց տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների տեղադրման հետ այս կայքից օգտվելիս: Օգտագործողները ինքնուրույն որոշում են վիրուսներից պաշտպանվելու համար նախատեսված ծրագրաշարի օգտագործումը:

Բացի այդ, բոլոր օգտատերերից պահանջվում է հետևել որևէ վնասակար ապարատային և ծրագրային ապահովման չօգտագործման կանոններին և չներկայացնել նրանց այս կայք: Օգտատերերին արգելվում է չարտոնված մուտք ունենալ մեր կայք, տեղեկատվություն կամ սերվեր, որի վրա այն պահվում է, կամ որևէ այլ սերվեր, համակարգիչ կամ տվյալների բազա, որը կապված է այս կայքին: Եթե ​​այս կանոնը խախտվի, ապա այդպիսի օգտատերերի համար մեր կայքի օգտագործման իրավունքը կդադարեցվի:

Հղումներ

Օգտատերերը կարող են հղումներ կատարել այս կայքի գլխավոր (հիմնական) էջին՝ պարտադիր նշելով, թե ինչ է կատարվում օրինական ճանապարհով և առանց կայքի ադմինիստրացիայի հեղինակությունը վնասելու կամ վնասելու նպատակի: Օգտատերերն իրավունք չունեն կապ հաստատել այս կայքին առանց վարչակազմի հաստատման: Ամեն դեպքում, կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած պահի առանց նախնական ծանուցման չեղարկել հղումներ տեղադրելու նախկինում տրված թույլտվությունները:

Երրորդ կողմի ռեսուրսներ

Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր և ռեսուրսներ, որոնք տրամադրվում են երրորդ անձանց կողմից, այդ հղումները տրամադրվում են միայն տեղեկատվական նպատակներով: Նման կայքերի կամ ռեսուրսների բովանդակությունը վերահսկվում է դրանց սեփականատերերի և վարչակազմի կողմից:

Rating
( No ratings yet )
Online Casino Armenia